Elmélettel kombinált csapatépítő tréningek

Az elméleti tréningek kiválóan kombinálhatóak a csapatépítéssel:

A csapatépítő tréning során a résztvevők felismerik egymás gyengeségeit, erősségeit, megtanulnak támaszkodni rájuk, s kreatív gyakorlatokon, szerepjátékokon keresztül szembenéznek lehetséges szervezeti konfliktusaikkal, hogy azokon túljutva, egy mindenki számára megfelelő megoldás jöhessen létre. Mindeközben az oldottabb hangulatnak köszönhetően közelebb kerülnek egymáshoz, elkezdenek bízni egymásban, így közvetve egymás munkájában.

Kommunikációs tréning

A kommunikációs tréning a kommunikációs zavarokat hivatott megszűntetni, mind, ami a verbális, mind, ami a nonverbális kommunikációt illeti. Csakis a kettő összhangja teremthet minőségi, félreértést teljes mértékben nélkülöző párbeszédet, ami nagyban csökkenti a munkahelyi tévedések, üresjáratok előfordulását. A résztvevőknek a kreatív feladatok, szerepjátékok révén folyamatosan nő az önbizalmuk, megnyilvánulásaik lényegre törőbbé, letisztultabbá válnak, s bármikor képesek lesznek kellemesen elindítani, irányítani, illetve erőlködés nélkül lezárni egy-egy beszélgetést.

Konfliktuskezelő tréning
A konfliktuskezelő tréning kifejezetten a munkahelyi konfliktusokat célozza: megpróbálja tisztázni a szembenálló felek érdekeit, hogy a kiváltó okok feltárásával egyéb lehetőségekre is rámutathasson, s az adott érdekellentétek ne a megszokott séma alapján érjenek csúfos véget. A tréning egyúttal tudatosítja a résztvevőkben, hogy a konfliktusokban nem lehet mindig nyerni, illetve nyerés esetén valaki veszíteni is fog. Ez kompromisszumra való törekvéssel, illetve „nyertes-nyertes” helyzetek létrehozását elősegítő technikák elsajátításával elkerülhető, melyekhez általában kiscsoportos témafeldolgozás, szituációs gyakorlatok, illetve videó visszanézése útján vezet az út. Az előzőleg konfliktusra pazarolt energiák így munkára fordíthatók, növelve az alkalmazottak morálját, teljesítményét.

Prezentációs tréning
Manapság mit sem ér a munka, ha nem tudjuk eladni, hiszen látvány uralta világunkban elvárjuk, hogy minden beszámoló egy megkapó előadás formájában hangozzék el. A prezentációs tréning ennek érdekében az előadói készségeket fejleszti, megismertet a prezentációra való felkészülés módjával, a prezentációs szabályokkal, a retorikai fogásokkal, valamint gyakorlati szemléltetési, befolyásolási technikákkal (pl. hallgatók aktivizálása, vagy csak figyelmének fenntartása). A foglalkozás nemcsak apró tanácsokkal szolgál a résztvevők számára, de videó segítségével valós tükröt is állít az előadói stílusukról, ezzel is gyorsabb tanulási folyamatot biztosítva.

Tárgyalástechnikai tréning
A tárgyalástechnikai tréning során a résztvevők olyan gyakorlati módszereket, technikákat sajátítanak el, amelyek elősegítik a partnerrel való együttműködést, illetve az üzleti tárgyalások sikerét. A foglalkozás során képessé válnak a másik fél szempontjait megérteni, stratégiai elképzeléseit, motivációs indítékait „kitapintani”, s azokat a megfelelő taktika alkalmazásával a saját javukra fordítani. Időben felismerik, mikor érdemes racionálisan, érzelmektől vezérelve, illetve agresszívan megközelíteni a kérdést, vagy hogy indokolt-e egyáltalán a blöffölés manőveréhez folyamodni. A tréninget általában videóra is felveszik, hogy később azt visszanézve maga a résztvevő is kénytelen legyen elismerni hiányosságait, s még időben változtathasson rajtuk.
Stressz kezelési tréning
A stressz alapvetően hozzátartozik életünkhöz, segít azonosítani félelmeinket, s folyamatosan arra sarkall, hogy leküzdjük az előttünk álló akadályokat. Egy ponton túl azonban a stressz komoly gátló tényező, így kezelése létfontosságú. A stressz kezelési tréning segít a résztvevőknek beazonosítani a rajtuk kiütköző stressz tüneteket, hátterének feltárásával megszűntetni a kiváltó okokat, s relaxációs gyakorlatok megtanításával fenntartani az idilli állapotot. A stressz kordában tartásával az alkalmazottak végül jobban viselik a kudarcot, bátrabban néznek szembe a nehézségekkel, egyszóval kiegyensúlyozottabb munkaerővé válnak.

Személyiségfejlesztő tréning
A munkaerő fejlődéséhez elengedhetetlen a lelki egyensúly megteremtése. Ehhez mindenekelőtt magát kell ismernie és elismernie az alkalmazottnak, megfelelő öntudat nélkül ugyanis csak sokkal kisebb mértékben képes saját belső erőit mozgósítani. A személyiségfejlesztő tréning során a résztvevők megosztják egymással napi gondjaikat, személyes problémáikat, hogy ráébredjenek, nincsenek egyedül kínzó dilemmáikkal, s egy kis bátorsággal könnyebben megoldhatják őket. A foglalkozás szép lassan visszaadja az önbecsülést, így növeli az önbizalmat, s olyan területeken is kellő magabiztossággal ruházza fel a munkatársakat, ahol addig bátortalanságuk miatt nem mertek labdába rúgni

Ha hatékony csapatot akarsz,
válassz hozzá az eszközeinkből:

Kérjen díjmentes árajánlatot most!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám

Mi a fejlesztendő terület?

Hány fő?

Mikor?

Csatolandó fájl:

Egyéb megjegyzés

×

Kérjen díjmentes konzultációt

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Üzenet

×